Back

Release 0.8.4 (beta)

Updates 5 months ago Jasper Pegtel, CTO

Er zijn een aantal verbeteringen aangebracht in de data structuren. Daarnaast is de editor voor teksten vervangen door een subtiele 'inline' versie.